Privacy

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan het omgaan met de ver­za­me­ling en het gebruik van informatie verkregen op deze in­ter­netsi­te.

Webserver log-gegevens

Het bezoek aan onze in­ter­netsi­te zorgt voor de re­gi­stra­tie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-per­soon­lij­ke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het brow­ser­ty­pe waar­van­daan de bezoeker onze in­ter­netsi­te bezoekt. De informatie van deze serverlogs wordt door ons ont­wik­ke­lings­team gebruikt voor in­ter­ne­top­ti­ma­li­sa­tie van onze in­ter­netsi­te en die van onze (toe­kom­sti­ge) op­dracht­ge­vers.

Hyperlinks naar andere internetsites

Connext Cloud heeft links naar websites van andere bedrijven. Wij re­gi­stre­ren het door­klik­ken van de bezoeker naar andere in­ter­netsi­tes niet en onthouden ons van iedere ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de inhoud van externe in­ter­netsi­tes.

​Goedkeuring privacy statement

Het gebruik van onze in­ter­netsi­te betekent au­to­ma­tisch de goed­keu­ring van onze privacy statement. Wanneer u het niet eens bent met ons privacy statement dan vragen wij u vrien­de­lijk om onze site te verlaten. Connext Cloud behoudt zich het recht om dit statement zonder aan­kon­di­ging te wijzigen.